Bokslut och Deklarationer- hjälp med ekonomisk rapportering

Inkomstdeklaration, årsredovisning och bokslut är exempel på lagstadgade krav på företagens ekonomiska rapportering. Gemensamt för dessa är att de är återkommande och är något alla företag måste göra enligt lag antingen vid räkenskapsårets slut eller vid slutet av period (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis). Oavsett om du är ägare av en enskild firma eller ett aktiebolag så är denna rapportering ett krav som Skatteverket och Bolagsverket ställer på svenska företag. Det är också viktigt att den ekonomiska rapporteringen som lämnas in håller god kvalitet.

Olika bokslutsvarianter

Att ta hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult med att upprätta ditt bokslut är en lösning. Inte nog med att det finns olika regler för hur ett bokslut skall upprättas beroende på om du har ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Det är viktigt att veta i vilken form du ska upprätta din årsredovisning eller årsbokslut, samt konsekvenser av valda principer. Låt oss Redovisningskonsulter som är uppdaterade på aktuell lagstiftning och regler göra ditt bokslut och upprätta din årsredovisning/ditt årsbokslut!

Deklaration för företag

För företag som ska lämna en skatte-/inkomstdeklaration så är det viktigt att deklarationen stämmer till punkt och pricka. Anledningen till att företag deklarerar är för att deklarationen utgör ett underlag för hur mycket moms, arbetsgivaravgift och skatt du som företagare ska betala. Med hjälp av en Redovisningskonsult blir din deklaration rätt från början och genom en fullmakt lämnar vi också in den vid rätt tidpunkt. En deklaration som blir fel kan bli kostsam för företaget. Dels kan det ta tid från verksamhetens andra områden och det kan också komma att slå ekonomiskt på organisationen. Det finns flera deklarationsformer som lämnas in vid olika tidpunkter och för olika typer av företag samt för privatpersoner. Skatte-, moms- och inkomstdeklarationer är exempel på olika former av deklarationer.

Senaste nytt