Löpande bokföring och redovisning

Ekonomi är ett stort område som bland annat omfattar löpande bokföring och lönehantering. I ekonomihanteringen ligger en hel del administrativt arbete som tar mycket tid. Genom att vi tar hand om hela eller delar av företagets ekonomihantering frigörs tid som låter dig som företagsledare fokusera på verksamheten.

Många outsourcar sin ekonomi

Att outsourca företagets ekonomiavdelning har blivit allt vanligare och för många företag ligger hela ekonomifunktionen outsourcad hos en redovisningsbyrå. Genom att anlita oss får du en Auktoriserad Redovisningskonsult som sköter din redovisning, vilket innebär att du får en kvalificerad konsult som alltid är uppdaterad och väl insatt i rådande lagar och regler som gäller för din verksamhet. Auktorisationen betyder att din ekonomi- och lönehantering vilar i trygga händer. Det ger också möjlighet till mer värdefull rådgivning som en konsult kan förmedla till företaget som en naturlig del i uppdraget.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Löpande redovisning
  • Fakturering och kundreskontra
  • Hantering av leverantörsfakturor
  • Lön
  • Betalningsuppdrag
  • Stöd i övriga administrativa rutiner

Utifrån din önskemål och förutsättningar löser vi de arbetsuppgifter du inte själv vill utföra.

Senaste nytt