Med molnet finns alla möjligheter

Genom att börja samarbeta med oss i molnet kan ert företag minska  administration, stärka kontrollen och öka effektiviteten.

En variant är att ni registrerar era kundfakturor och vi sköter bokföringen. Om ni arbetar med kassaregister kan ni enkelt mata in siffrorna från Z-rapporten direkt in i programmet. Vi erbjuder också möjlighet att scanna in era underlag och leverera det som en fil till oss.

Vi arbetar med Björn Lundén Information och 24Sevenoffice, beroende på om det ska vara en lokal installation eller ett helt webbaserat program. Det ger dig full tillgänglighet som låter dig arbeta från olika platser och samverka effektivt med oss.

Fördelar för er:

  • Minskad administration genom ökad digitalisering
  • Automatisk överföring till oss på redovisningsbyrån
  • Ökad säkerhet
  • Minskad risk för fel
  • Åtkomst var du än är
  • Fullständig överblick över ditt företags ekonomi
  • Tidseffektiv samverkan med oss på redovisningsbyrån
  • Inga papper behöver skickas till oss

Utifrån era förutsättningar och med våra molnlösningar skapar vi ett upplägg som passar er!

Senaste nytt