Rapport om årsbokslut/årsredovisning

Rapport om årsredovisningen – den nya Bokslutsrapporten

Rapporten om årsredovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag är ett kvalitetskvitto för ditt företags redovisning.  Rex baseras på fastställda nordiska principer för 15 000 auktoriserade redovisningskonsulter i Sverige, Norge och Finland. Endast en Auktoriserad Redovisningskonsult från Srf konsulterna kan upprätta en Rapport om årsredovisningen åt företaget.

Rapport om årsredovisningen eller revisionsberättelse?
Vad är egentligen skillnaden mellan en revisionsberättelse från en revisor och en rapport om årsredovisningen från en auktoriserad redovisningskonsult? Båda fungerar som ett kvalitetskvitto på redovisningen, men på olika sätt.

En revisionsberättelse lämnas av en auktoriserad revisor efter att en oberoende granskning av företagets redovisning och förvaltning genomförts. Syftet är främst att ge ägarna till bolaget en tydlig bild av styrelsens förvaltning och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I de flesta mindre bolag är dock ägaren och styrelsen samma personer varför behov av kontroll, som är syftet med revisionen, inte finns. Majoriteten av de mindre företag som kan undantas från revision idag har därför valt bort revisionen.

En rapport om redovisningen från en Auktoriserad Redovisningskonsult baserar sin kvalitetsstämpel på medverkan vid upprättandet av redovisningen, istället för en retroaktiv kontroll. Den bekräftar att en Auktoriserad Redovisningskonsult har utfört redovisningen enligt lagar och regler, att rimlighetskontroller har utförts och att kraven enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, har kunnat uppfyllas.

Till skillnad från revisorn som måste vara oberoende, kan den Auktoriserade Redovisningskonsulten bistå bolaget med rådgivning som en del av arbetsprocessen, vilket innebär att fel som upptäcks kan åtgärdas löpande och att bolagets affärsbeslut kan få stöd baserat på redovisningen i takt med verksamhetens utveckling. Rapporten om årsredovisningen kräver inget merarbete i efterhand, utan kan lämnas så snart redovisningen är klar om kraven i standarden har blivit uppfyllda i utförandet.

Både rapporten om årsredovisningen och revisionsberättelsen kan lämnas för ett uppdrag, det är inget motsatsförhållande utan de lämnas som kvalitetskvitto för de olika tjänsterna redovisning respektive revision

Senaste nytt