Generationsskifte

Generationsskifte är en överlåtelse av ett företag till en ny generation. Det kan vara en närstående, släkting, bekant eller extern köpare. Generationsskifte betyder inte att det bara är inom familjen som företaget överlåts utan den gemensamma nämnaren vid generationsskifte är att den är en överlåtelse till en person som tillhör en annan generation än den ursprungliga ägaren. Det är ett viktigt skifte som många företag förr eller senare måste ta ställning till under sina verksamma år.

För att överlåtelseprocessen ska bli smidig krävs det en hel del kunskap om ägarskifte, överlåtelse, juridik och skattemässiga konsekvenser. Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till när ett generationsskifte ska administreras. Dels familjerättsliga faktorer, dels frågor angående tillgångar och de inblandande parternas fortsatta planer. En viktig del i att utföra ett generationsskifte är planeringen. Att planera i god tid för en smidigare övergång är avgörande för generationsskiftets slutliga utfall. Se också till att ta upp frågor gällande framtida bostäder, pensionsskydd och framtida investeringar. Frågor som alla kräver planering och god tid för att svara på.

 

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Lyfta fram förutsättningarna för generationsskifte
  • Företagsvärdering
  • Stöd för att komma fram till lämpligaste övertagaren
  • Planera för övertagarens framtida kompetens- och erfarenhetsutveckling

Senaste nytt