Skattedeklaration

Den månatliga deklarationen för moms- och arbetsgivaravgiften kallas också för skattedeklaration. Skattedeklarationen måste du som är företagare, med eller utan anställda, lämna in till Skatteverket månadsvis och där redovisa företagets skatte-, moms- och arbetsgivaravgifter. Skattedeklarationen ska inte blandas ihop med inkomstdeklarationen, skattedeklaration är endast för den som bedriver näringsverksamhet.

Vad är en skattedeklaration?

Eftersom skattedeklarationen också benämns som deklaration av moms- och arbetstagaravgift så är det ibland svårt att reda ut begreppen. På det stora hela kan du som företagare se det som en månadsrapportering av företagets lönesumma och förmåner, avdragna skatter och avgifter för de anställda samt omsättning, ingående och utgående moms. Skattedeklarationen lämnas in månadsvis för de företag som har anställda och därmed är skyldiga att betala arbetsgivaravgift och källskatt. Enskilda näringsidkare kan lämna in antingen månadsvis eller kvartalsvis. Skattedeklarationen lämnas månadsvis den 12:e varje månad och gäller för de som har en omsättning på under 40 miljoner kronor och lämnas den 26:e för de med en omsättning över 40 miljoner. Samtidigt som din skattedeklaration lämnas in ska också avgifterna för arbetsgivare betalas in till skattekontot.

Vi hjälper dig!

Att lämna skattedeklaration är ingen lätt uppgift men en av de viktigaste ekonomiska händelserna i ett företag. Det är viktigt att det blir rätt eftersom det kan bli kostsamt med felaktigheter i skattedeklarationen. Risken att bli återbetalningsskyldig är hög och det kan även resultera i en extra skatt som straff för felet. Därför är det alltid en bra idé att som företagare ta hjälp av någon som har koll på den löpande bokföringen, deklarationer, bokslut och företagets ekonomiska styrning. En Auktoriserad Redovisningskonsult hjälper dig och ditt företag med ekonomihantering, fungerar som din naturliga rådgivare och bollplank samt sköter effektivt och med van hand företagets skattedeklaration. För dig som företagare blir företagandet otroligt smidigt, du sparar tid, kan fokusera på det du brinner för och kan dessutom få hjälp med lönsamhetsanalyser.

Senaste nytt